Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Αποφασίσαμε λοιπόν να αναζητήσουμε τους καλύτερους και με υποκειμενικά κριτήρια, να τους ταξινομήσουμε από το 10 έως το 100.Φίλες και Φίλοι. Τα χρόνια αυτά, τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και χωρίς άλλο, για κάποιους από εμάς οδυνηρή. Αποφασίσαμε λοιπόν να αναζητήσουμε τους καλύτερους και με υποκειμενικά κριτήρια, να τους ταξινομήσουμε από το 10 έως το 100.
Είμαστε μόλις στην αρχή. Θα συνεχίσουμε εφ' όσον θα μας εμψυχώνουν οι συχνές επισκέψεις σας.
Καλή πλοήγηση.